Descarca catalogul in format PDF
Descarca catalogul in format PDF
Total cos: 0,00 RON


+40 268 421 165

Confidenţialitatea datelor

Clientul este de acord ca datele sale personale (furnizate către comerciant  în cadrul relaţiei contractuale) să fie stocate şi prelucrate electronic. Se face cunoscut faptul că datele transmise pe baza acestei dispoziţii sunt prelevate şi prelucrate exclusiv în scopul oferirii serviciilor, în special pentru onorarea comenzilor şi pentru evidenţa contabilă SC Rottner Security Romania SRL nu transmite datele personale ale clienţilor către terţe persoane. Număr ANSPDCP 27294.